Platební a storno podmínky

Jak probíhá rezervace, placení a případné storno.

Rezervace pobytu

Na základě objednávky (elektronické přes rezervační portál, případně emailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi. Během této doby je nutné uhradit zálohu ve výši první noci z rezervace refundable a při rezervaci non-refundable je potřeba uhradit cenu za celý pobyt.

Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzení rezervace.

Pokud dojde k potvrzení objednávky (po ověření kapacity ubytovacího zařízení a sdělení konečné ceny pro hosta) elektronickými prostředky (potvrzený e-mail), je tato objednávka pro hosta závazná.

Při tvorbě online rezervace prostřednictvím našich webových stránek www.hoteltelc.cz je třeba vyplnit rezervační formulář se všemi požadovanými údaji, které se týkají ubytování (datum pobytu, počet osob, počet pokojů a případně slevový kód) a poté kliknout na REZERVOVAT.

Následně se dostanete na stránku, kde si můžete rezervovat určitý typ pokoje, dle ceny a platebních podmínek. V dalším kroku jste přesměrováni na stránku, kde vyplníte rezervační formulář a musíte zadat detaily své kreditní karty.

Platební podmínky jsou dvoje:

 • buďto zvolíte zvýhodněnou cenu rezervace pro rezervace bez možnosti storna a vrácení peněz/non-refundable s okamžitou platbou prostřednictvím platební brány a Vaší kreditní karty,
 • a nebo zvolíte standardní rezervaci s možností storna či změny – platba zálohy na první noc či platba na recepci hotelu a detaily kreditní karty jsou ve formuláři uvedeny pouze pro účely garance ubytování.

Po finálním odsouhlasení a odeslání rezervace, obdržíte potvrzení rezervace, ve kterém jsou zobrazeny všechny podrobné informace o Vaší rezervaci.

Storno podmínky

Provedením rezervace akceptujete příslušné storno podmínky v případě nedojezdu na hotel či při pozdním stornu rezervace.

Způsob platby závisí na volbě typu rezervace a platební podmínky jsou vždy uvedeny v rezervačním formuláři.

S možností vrácení peněz/ refundable

 • Bezplatně rezervaci můžete zrušit či změnit na jiný termín zdarma do 5 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 5 dní před příjezdem Vám bude účtován poplatek ve výši 100% ceny první noci a objednaných služeb.
 • Pokud se k pobytu nedostavíte bez zrušení rezervace či omluvy bude Vám účtován poplatek ve výši celkové ceny pobytu a objednaných služeb.

Rezervace bez možnosti storna a vrácení peněz/ non-refundable

 • Při využití nabídky non-refundable je vyžadována celková platba celého pobytu předem v den rezervace. Cena rezervace je nevratná. V případě změny či zrušení rezervace bude hotelem účtován poplatek 100% celkové ceny rezervace.

Předčasné ukončení pobytu

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně hotelu, nevzniká hotelu povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu nebo snížit cenu objednaného pobytu, ani její poměrnou část.

Garance pobytu a zrušení rezervace

Jako garance je požadovaná kreditní karta nebo předplatba první noci pobytu.

Chcete-li zrušit rezervaci, je nutné ji zrušit online, emailem nebo telefonicky. Vaše storno nebo změna Vám bude zpět písemně potvrzena.

Pokud storno neprovedete, bude Vám účtován poplatek dle storno podmínek Vaší rezervace.

Vrácení platby

Vrácení peněz za stornovaný pobyt dle storno podmínek bude provedeno na bankovní účet ze kterého byla platba odeslána.

Pokud jste platbu provedli přes platební bránu (rezervace přes web stránky), bude Vám platba vrácena na platební kartu, z níž jste rezervaci zaplatili.

Platba v Hotelu Telč

Pobyt je možné uhradit v hotovosti (Kč, EUR), platební kartou, platební bránou, platbou na účet nebo dárkovým poukazem.

Akceptujeme tyto platební karty:

 • VISA
 • MasterCard
 • AMEX

Bezhotovostní platba převodem na účet:

 • Úhrada částky bankovním převodem (zálohová platba). Host dá příkaz své bance k převodu požadované částky na účet hotelu:
 • Č. účtu: 2800886961/2010 vedeného u Fio banky
 • Variabilní symbol: číslo sdělené recepcí a uvedené pod variabilním symbolem
 • Konstantní symbol: 308

Faktury:

 • V případě firem se postupuje při objednání služeb stejným způsobem jako u fyzických osob, zálohová faktura bude vystavena na včasně zaslanou objednávku s uvedenými veškerými fakturačními údaji, IČO, DIČ.
 • Objednávku zašlete poštou na adresu hotelu nebo elektronicky na hoteltelc@gmail.com.
 • Vyhotovená faktura Vám bude zaslána po vzájemné kontrole (elektronicky) poštou.
 • Konečné vyúčtování, daňový doklad Vám bude vystaven a zaslán po realizaci služeb, jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum poslední uskutečněné služby.
 • Dostane-li se odběratel do prodlení s placením jakékoliv částky, kterou má dle vystavené faktury uhradit, je Hotel Telč oprávněn požadovat a účtovat úrok ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Zároveň tím není dotčen nárok hotelu na náhradu vzniklé škody.

Ceny za ubytování a objednané služby jsou smluvní.

Platba online přes platební bránu

Provozovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Na našem webu díky platební bráně COMGATE nabízíme všechny nejpoužívanější platební metody včetně online platby kartou nebo platby přes online bankovní tlačítka.

Platba kartou přes platební bránu:

 • Zadáte údaje své karty do zabezpečeného formuláře na platební bráně a odešlete platbu. COMGATE předá informaci o platbě partnerskému procesorovi, který transakci předloží příslušné karetní asociaci (např. VISA nebo MasterCard). Ta zajistí napojení transakce do banky, která vydala kartu, přes kterou je platba zadána. Vydavatelská banka rozhodne o schválení platby a své rozhodnutí předá procesorovi, který dál informuje COMGATE. COMGATE informaci zpracuje. Pokud banka platbu schválí, je objednávka do několika minut označena jako zaplacená.

Platba platebním tlačítkem:

 • Platbu provedete přímo na platební bráně po dokončení objednávky, nebo vás brána přesměruje do internetového bankovnictví, případně na stránku, která odpovídá zvolené platební metodě v objednávce. Po odeslání platby vám COMGATE zašle e-mail, ve kterém najdete odkaz pro sledování stavu platby, nebo ve kterém obdržíte instrukce pro dokončení platby. Všechny informace o vašich platbách včetně čísla platební karty jsou zabezpečeny šifrovanou komunikací a COMGATE s nimi nakládá v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem kartových asociací PCI DSS.

Kontaktní údaje na společnost

ComGate Payments, a.s.:
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platnost podmínek

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2022.